Micro-credential: Europese Politieke Integratie

POL012
Nederlands

Wil je meer te weten komen over de Europese eenmaking en het kronkelige pad dat daartoe leidde? 

Deze micro-credential introduceert deelnemers in de geschiedenis van de Europese integratie. Tegelijk wordt er elke les ook stilgestaan bij de actualiteit van het moment. Zo biedt deze basiscursus eenhistorisch kader waarbinnen actuele ontwikkelingen geplaatst kunnen worden. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste integratietheorieën die gebruikt worden om de Europese integratie te bestuderen. Deze micro-credential wordt gedoceerd door Europa-expert Prof. Dr. Hendrik Vos.

Deze opleiding loopt over een periode van 1 semester en omvat 6 studiepunten. 

De volledige micro-credential omvat 27 lessen en vindt 2 of 3 keer per week plaats in blokken van 1u30. Deze lessen vinden plaats in de periode van 25 september tot 22 december 2023.

Er wordt alsmede de mogelijkheid voorzien om de lesopnames achteraf te bekijken via het digitale platform UFORA. 

De lessenreeksen zullen bestaan uit volgende thema's:

Hierbij zal dieper ingegaan worden op onderstaande thema's:

- Theoretische benaderingen van de Europese integratie

- De voorlopers van de Europese integratie na WO II

- Oprichting EGKS, falen van EDG - Verdragen van Rome - Malaise in de jaren zestig

- Eurosclerose in de jaren zeventig

- Naar de Europese Akte

- Het Verdrag van Maastricht in de internationale context

- Europa in de jaren negentig

- De perikelen rond de Europese grondwet en het Verdrag van Lissabon

Meer info vindt u terug in de studiefiche.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Europese Politieke Integratie

Beschrijving

Inschrijven:

Inschrijven voor deze micro-credential kan vanaf 1 augustus 2024 via deze link.

Certificering:

Deelnemers zullen na het succesvol doorlopen van deze cursus - inclusief het afleggen van een mondeling examen - een certificaat ontvangen.

 

 

Toelatingsvoorwaarden
  • Iedereen met interesse in de Europese eenmaking is welkom om deze cursus te volgen. Er worden geen begincompetenties verwacht. 
  • Een goede kennis van het Nederlands is vereist.