Gewelddadige conflicten, hun maatschappelijke impact en hun (gebrek aan) duurzame oplossingen.

Deze lessenreeks gaat dieper in op hedendaagse gewelddadige conflicten, hun maatschappelijke impact en hun (gebrek aan) duurzame oplossingen.

Samen met expert Prof. Dr. Koen Vlassenroot zullen twee lezingen aangeboden worden:

  • Lezing 1: Over rebellen, milities en geweld. Hedendaagse conflicten verklaard.

Sinds het einde van de Koude Oorlog vertegenwoordigen burgeroorlogen bijna het geheel van alle gewapende conflicten. De grootste oorlogen in omvang en aantal slachtoffers bevinden zich vandaag in Syrië, Nigeria, Irak, Afghanistan, DR Congo, Somalië en Jemen. Terwijl het totaal aantal oorlogsslachtoffers de laatste jaren is afgenomen, is het aantal kleinere, sluimerende conflicten verder gestegen.

Wat ligt aan de oorsprong van deze verschuiving ? Gaat het in deze conflicten om een strijd om grondstoffen ? Of worden strijdende partijen gedreven door identiteit of religie ? Of zijn deze oorlogen het gevolg van globale processen ? En zorgt klimaatsverandering voor toenemende spanningen die kunnen uitmonden in gewapend treffen ? Wat staat precies op het spel in deze conflicten: macht over het politieke centrum, territoriale controle, of over natuurlijke rijkdommen als land, water, grondstoffen ? Waarom zijn burgers de voornaamste slachtoffers ? Kunnen oorlogen leiden tot maatschappelijke veranderingen ? En wat zijn tenslotte de mogelijke toekomstige trends ?

  • Lezing 2: Hedendaagse conflicten: Een breed arsenaal aan oplossingen, maar met beperkt succes

Zowel op internationaal als op regionaal vlak is de laatste decennia veel geïnvesteerd in het zoeken naar duurzame oplossingen van gewapende conflicten. Vredesonderhandelingen, blauwhelmen van de Verenigde Naties, Speciale Gezanten, regionale processen, economische sancties en direct militair ingrijpen zijn maar een aantal van de initiatieven die worden genomen om ze te beëindigen. Toch zien we dat oorlogen vaak langdurig van aard zijn, moeilijk zijn te stoppen en nieuwe escalaties amper te voorkomen.

Wat verklaart dit relatief gebrek aan succes van de internationale gemeenschap ? Wat zijn mogelijke alternatieve manieren om oorlogen om te buigen en vredesprocessen succesvol te laten verlopen ?

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Over rebellen, milities en geweld. Hedendaagse conflicten verklaard.

Inschrijven

Prijs
€ 15,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)

Hedendaagse conflicten: Een breed arsenaal aan oplossingen, maar met beperkt succes

Inschrijven

Prijs
€ 15,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)