Forumdag Humane Wetenschappen

Van (straf)vervolging tot opsluiting. De evolutie en toekomst van ons straf- en gevangenisbeleid’.

Locatie:

De Forumdag zal doorgaan op campus UFO - Technicum (Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent)

09u00 – 09u15

Onthaal (met koffie)

09u15 – 09u30

Verwelkoming door Prof. Tony Valcke (UGent, EduMa Cluster Maatschappijwetenschappen)

9u30 – 10u45

Debat:

In de Belgische gevangenissen moeten gedetineerden in mensonterende omstandigheden hun straf of hun voorhechtenis ondergaan. Voor dat schrijnende probleem van overbevolking werd België al meermaals veroordeeld, maar er verandert weinig. Het resultaat van keuzes van beslissers in de strafrechtelijke keten en, niet te vergeten, het resultaat van politieke keuzes. Is het een goed idee van de minister van Justitie om alle korte straffen uit te voeren? Zijn kleinschalige detentiehuizen een goed idee? Willen we meer gevangenissen of willen we minder gevangenen? Daarover gaan drie experten ter zake met elkaar in debat.

  • Prof. Dr. An-Sofie Vanhouche
    professor criminologie aan de VUB Brussel
  • Hans Claus
    directeur gevangenis Oudenaarde en bezieler van De Huizen, een innovatief project rond kleinschalige detentie
  • Jan Nolf
    oud-vrederechter en ‘justitiewatcher’, auteur van het boek ‘De kracht van rechtvaardigheid’.

Moderator: Prof. Tom Decorte, professor criminologie aan UGent en voorzitter van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)

10u45 – 11u00

Verplaatsing naar lokalen

11u00 – 12u00

Workshop VM

12u00 – 13u30

Broodjeslunch, netwerking en ‘forum’ (standjes met didactisch materiaal)

13u30 – 14u15

Masterclass: Walter Damen (strafpleiter)

“Operatie Sky ECC: de finale mokerslag voor de drugsmaffia?”

Dankwoord door Prof. Christophe Verbruggen (UGent, EduMa Cluster Cultuurwetenschappen)

14u15 – 14u30

Verplaatsing naar lokalen

14u30 – 15u30

Workshop NM

Tijdens de forumdag zal u naast het plenaire gedeelte aan twee workshops kunnen deelnemen. Daarbij krijgt u de keuze uit 6 workshops. 

Gelieve in dit formulier uw voorkeur aan te geven. 

Workshop 1: RCN Gerechtigheid & Democratie “Gerechtigheid en de strijd tegen straffeloosheid. Hoe breng je gerechtigheid na massageweld?” - Het educatief team van RCN Gerechtigheid & Democratie 

Tijdens deze interactieve workshop ga je aan de slag met verhalen van mensen die slachtoffer of dader zijn geweest van massageweld. Door samen deze verhalen te ontdekken, begrijpen we de mechanismen die leiden tot massageweld, het belang van solidariteit en respect voor anderen, maar ook de rol die wij allen kunnen spelen voor een meer inclusieve en vreedzame wereld. Kruip in je rol en ervaar een fictieve rechtszaak tijdens het Rwandatribunaal.

Workshop 2: Studenten Educatieve Master Vakdidactiek Recht “Streetlaw, breng het recht van de straat naar je klas” - Educatieve masterstudenten vakdidactiek recht 

Street Law is een concept waarbij workshops worden gegeven over het recht (in de brede zin) aan leerlingen uit het middelbaar onderwijs. De onderwerpen hebben betrekking op kwesties waarmee de scholieren in het dagelijks leven te maken krijgen. Kruip in de huid van je leerlingen er ervaar een workshop Streetlaw over strafrecht.

Workshop 3: tZitemzo “Inzicht in het Vlaamse jeugddelinquentierecht” - Tzitemzo - Elise Blondeel  

tZitemzo geeft een introducerende workshop op het Vlaamse jeugddelinquentierecht dat werd hervormd in 2019. De rode draden van het nieuwe decreet worden behandeld. Een aantal relevante aspecten uit het decreet zullen vanuit een kinderrechtenbril worden belicht en becommentarieerd. Aan de hand van praktijkcasussen waarbij jongeren centraal staan als dader en/of slachtoffer, kan het publiek zich verplaatsen in de rol van politieagent, parketmedewerker of jeugdrechter.

Workshop 4: Belvue “Met leerlingen leren praten over de rechterlijke macht en rechtvaardigheid” - Belvue - Het educatieve team van Belvue

Het is niet eenvoudig om op een leerzame en boeiende manier met leerlingen over de rechterlijke macht en rechtvaardigheid te praten. Waartoe dient een wettelijk kader? Hoe kan je de naleving ervan handhaven en wat als iemand een wet overtreedt? Hoe moeilijk is het om te oordelen en waar moet of mag je als rechter rekening mee houden? Wat is rechtvaardig?

Tijdens onze workshop vertellen we je welke ervaringen, inzichten en kennis leerlingen opdoen met onze tools, hoe ze deze beleven en wat ze allemaal bij hen kunnen losmaken.

Workshop 5: Case4EU De EU als “Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht" - Case4EU - Dr. Kris Grimonprez

Een goede samenwerking tussen politie en justitie van de 27 EU-lidstaten is een must. Het Europees aanhoudingsbevel gaat het vrije verkeer van criminelen tegen. Het is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in andere lidstaten. Maar hoever reikt het vertrouwen? Aan de hand van de casussen Melloni en Dorobantu denken we hierover na. Een Italiaan in Spanje en een Roemeen in Duitsland: ze zijn op de vlucht om te ontsnappen aan gevangenisstraf in hun land. Moeten ze overgeleverd worden naar hun land als dat misschien geen eerlijk proces biedt of als de detentievoorwaarden er zeer problematisch zijn? Hoe zouden jullie de afweging maken?

Workshop 6: Klasbak “Leren tijdens detentie” -Klasbak - Hilde Deputter en Lut Lippeveld 

Bijna elke gedetineerde komt ooit vrij. Daarom moet een gedetineerde vanaf dag één van de detentie de hulp en mogelijkheden krijgen om zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij. Leren is daar een belangrijk onderdeel van. Leren tijdens detentie biedt gedetineerden immers handvatten: handvatten om te groeien, om zich te versterken en om uiteindelijk ook bij te dragen aan de samenleving.

Tijdens de workshop maken we een korte SWOT analyse van de huidige toestand “educatie in de Vlaamse gevangenissen”, bespreken we de stand van zaken over de toegang tot het internet als voorwaarde om te kunnen leren en bespreken we good practices.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Forumdag Humane Wetenschappen

Beschrijving

Tijdens de forumdag zal u naast het plenaire gedeelte aan twee workshops kunnen deelnemen. Daarbij krijgt u de keuze uit 6 workshops. 

Gelieve in dit formulier uw voorkeur aan te geven. Inschrijvingen worden op 26 februari afgesloten. U zal ten laatste op 2 maart te horen krijgen in welke workshops u ingedeeld wordt.

Opmerkingen

Vergeet je voorkeur niet te registreren via volgend formulier.

Inschrijven

Prijs
€ 70,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)